Katalog:

Aziz Hadžihasanović

"Diplomata Ivo Andrić"


Godina izdanja: 2006.
Uvez: meki uvez
Obim: 167 str.
Štampa korice: color štampa
Format 21 cm
ISBN broj: 9958-703-83-1

Marija Fekete-Sullivan

"Slike iz novčanika"


Godina izdanja: 2008.
Uvez: meki
Obim: 86 str.
Format: 21 cm
ISBN broj: 978-9958-703-98-0

Martin Suter

"Mali svijet"


Godina izdanja: 2009.
Uvez: meki
Obim: 265 str.
Štampa korice: color štampa
Format: 21 cm
ISBN broj: 978-9958-33-013-1

Olga Bikar

"Draži nostalgije"


Godina izdanja: 2008.
Uvez: meki
Obim: 213 str.
Format: 21 cm
ISBN broj: 978-9958-33-003-2

Mišo Marić

"Mostarenje"


Godina izdanja: 2006.
Uvez:tvrdi sa plastifikacijom i omotnicom
Obim: 253 str.
Štampa korice: color štampa
Format 25 cm
ISBN broj: 9958-703-74-2

Duško Anđić

"Balkanska priča"


Godina izdanja: 2009.
Uvez: meki sa plastifikacijom
Obim: 188 str.
Štampa korice: color štampa
Format: 21 cm
ISBN broj: 978-9958-33-012-4

Mirsad Zorabdić

"Tehničko pitanje"


Godina izdanja: 1999.
Uvez: tvrdi omot
Obim: 336 str.
Štampa korice: color štampa
Format: 21 cm
ISBN broj: 9958-703-16-5

Edin Krehić

"Čuvaj se"


Godina izdanja: 2004.
Uvez: meki sa plastifikacijom i klapnama
Obim: 458 str.
Štampa korice: color štampa
Format 21 cm
ISBN broj:9958-703-48-3

Neven Kazazović

"Šetaći miševa"


Godina izdanja: 2000.
Uvez: tvrdi omot
Obim: 354 str.
Štampa korice: color štampa
Format: 21 cm
ISBN broj: 9958-703-17-3