Katalog:

Ivan Lovrenović

"Trpi li Bog zulum"


Godina izdanja: 2009.
Uvez: meki sa plastifikacijom
Obim: 424 str.
Štampa korice: color štampa
Format: 21 cm
ISBN broj: 978-9958-703-88-1

Enver Kazaz

"Neprijatelj ili susjed u kući"


Godina izdanja: 2009.
Uvez: meki sa plastifikacijom i klapnama
Obim: 193 str.
Štampa korice: color štampa
Format 21 cm
ISBN broj: 978-9958-703-97-3

Gajo Sekulić

"Individuum i nasilje"


Godina izdanja: 2006.
Uvez: meki sa plastifikacijom i klapnama
Obim: 418 str.
Štampa korice: color štampa
Format 21 cm
ISBN broj: 9958-703-69-6

Aziz Hadžihasanović

"Krleža, Bosna i rat"


Godina izdanja: 2007
Uvez: meki sa plastifikacijom i klapnama
Obim: 488 str.
Štampa korice: color štampa
Format 21 cm
ISBN broj: 9958-703-29-7

Esad Bajtal

"Država na čekanju"


Godina izdanja: 2009.
Uvez: meki sa plastifikacijom i klapnama
Obim: 333 str.
Štampa korice: color štampa
Format 21 cm
ISBN broj: 978-9958-703-99-7

Željko Ivanković

"Tetoviranje identiteta"


Godina izdanja: 2009.
Uvez: meki sa plastifikacijom
Obim: 410 str.
Štampa korice: color štampa
Format 21 cm
ISBN broj: 978-9958-703-87-4

Davor Beganović

"Poetika melankolije"


Godina izdanja: 2009.
Uvez: meki sa plastifikacijom i klapnama
Obim: 405 str.
Štampa korice: color štampa
Format 21 cm
ISBN broj: 978-9958-33-015-5

Dubravko Lovrenović

"Povijest est magistra vitae"


Godina izdanja: 2008.
Uvez: meki sa plastifikacijom i klapnama
Obim: 385 str.
Štampa korice: color štampa
Format 21 cm
ISBN broj: 978-9958-33-004-9

Fra Petar Anđelović

"Fratar i njegova Bosna"


Godina izdanja: 2009.
Uvez: meki sa plastifikacijom i klapnama
Obim: 255 str.
Štampa korice: color štampa
Format 21 cm
ISBN broj:978- 9958-703-89-8

Alen Kristić

"Religija i moć"


Godina izdanja: 2009.
Uvez: meki sa plastifikacijom
Obim: 330 str.
Štampa korice: color štampa
Format: 21 cm
ISBN broj: 978-9958-33-011-7

Marko Vešović

"Tunjo veliki i u Tunje mali"


Godina izdanja: 2009.
Uvez: meki sa plastifikacijom
Obim: 292 str.
Štampa korice: color štampa
Format 21 cm
ISBN broj: 978-9958-33-014-8