Katalog:

Evgenij Jevtušenko

"Vučiji pasoš"


Godina izdanja: 2001.
Uvez: tvrdi sa plastifikacijom
Obim: 221 str.
Štampa korice: color štampa
Format: 21 cm
ISBN broj: 9958-703-25-4

Stjepan Šiber

"Prevare, zablude, istina"


Godina izdanja: 2000.
Uvez: tvrdi sa plastifikacijom
Obim: 348 str.
Format: 25 cm
ISBN broj: 9958-703-19-X

Arsen Dedić

"Brzim preko Bosne"


Godina izdanja: 2005.
Uvez: tvrdi sa plastifikacijom
Obim: 157 str.
Štampa korice: color štampa
Format: 21 cm
ISBN broj: 9958-703-66-1

Tin Ujević

"Most na Miljacki"


Godina izdanja: 2005.
Uvez: tvrdi sa plastifikacijom
Obim: 172 str.
Format: 21 cm
ISBN broj: 9958-703-64-5

Maja Pliseckaja

"Ja, Maja Pliseckaja..."


Godina izdanja: 2001.
Uvez: tvrdi sa plastifikacijom i omotnicom
Obim: 485 str.
Format: 30 cm
ISBN broj: 9958-703-21-1

"Fojnicki Grbovnik"


Godina izdanja: 2008.
Uvez: tvrdi sa plastifikacijom i omotnicom
Obim: 243 str.
Format: 25 cm
ISBN broj: 978-9958-33-005-6

Mišo Marić

"Pan s crnom frulom“


Godina izdanja: 2004
Uvez: tvrdi sa plastifikacijom
Obim: 152 str.
Štampa korice: color štampa
Format 21 cm
ISBN broj:

Pero Zubac

"Povratak Mostaru"


Godina izdanja: 2005.
Uvez: tvrdi sa plastifikacijom
Obim: 153 str.
Štampa korice: color štampa
Format: 21 cm
ISBN broj: 9958-703-63-7

Monografija

"Sarajevo"


Godina izdanja: 2006.
Uvez: tvrdi sa omotnicom
Obim: 288 str.
Štampa korice: color štampa
Format: 29 cm
ISBN broj: 9958-703-78-5

Monografija

"Stećci"


Autor: Dubravko Lovrenović
Godina izdanja: 2009
Uvez: tvrdi sa omotnicom
Obim: 332 str.
Štampa korice: color štampa
Format: 29 cm
ISBN broj: 978-9958-33-007-0

Željko Ivanković

"Isus je pročitao novine"


Godina izdanja: 2006.
Uvez: tvrdi sa plastifikacijom
Obim: 211 str.
Štampa korice: color štampa
Format :21 cm
ISBN broj: 9958-703-71-8

Jasna Šamić

"Portret Balthazar Castiglionea"


Godina izdanja: 2006.
Uvez: tvrdi sa plastifikacijom
Obim: 172 str.
Štampa korice: color štampa
Format 21 cm
ISBN broj: 9958-703-36-x

Monografija

"Sarajevska Hagada"


Godina izdanja: 2008.
Uvez: tvrdi sa omotnicom
Obim: 144 str.
Štampa korice: color štampa
Format: 30x 24 cm
ISBN broj: 978-9958-703-94-2

Monografija

"Stari zanati"


Autor : Ahmet Muminović
Godina izdanja: 2008
Uvez: tvrda korica sa paltifikacijom
Obim: 144 str.
Štampa korice: color štampa
Format: 30x 24 cm
ISBN broj: 978-9958-33-000-1